Specjalista/ Konstruktor ds. systemów hamulcowych Ref. No: 7570

Dla naszego Klienta firmy produkcyjnej, specjalizuje się w produkcji oraz modernizacji taboru szynowego, zarówno spalinowego, jak i elektrycznego, oraz wagonów pasażerskich aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko Specjalisty/ Konstruktora ds. systemów hamulcowych.

Region: Nowy Sącz , małopolskie


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn, środki transportu, automatyka itp.)
 • Znajomość budowy, działania i eksploatacji oraz projektowania układów hamulcowych do pojazdów szynowych
 • Znajomość wymagań prawnych dotyczących projektowania i certyfikacji układów hamulcowych
 • Umiejętność tworzenia i czytania schematów technicznych instalacyjnych
 • Umiejętność konfiguracji wyposażenia układów i systemów hamulcowych
 • Umiejętność obsługi oprogramowania do projektowania (mile widziana znajomość: Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD)
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Zdolność pracy pod presją czasu
 • Samodzielność, sumienność
 • Komunikatywność oraz zorientowanie na pracę w grupie


Obowiązki:

 • Projektowanie i konfiguracja układów hamulcowych do pojazdów szynowych
 • Tworzenie dokumentacji projektowej i technicznej dla układów hamulcowych
 • Współpraca z zespołami projektowymi
 • Współpraca z dostawcami
 • Udział w procesie uzgodnień technicznych pojazdu


Oferujemy:

 • Uczest­nic­two w inno­wa­cyj­nych projektach
 • Pracę w mię­dzy­na­ro­do­wym środowisku
 • Dofi­nan­so­wa­nie do wypo­czynku z Zakła­do­wego Fun­du­szu Świad­czeń Socjalnych
 • Dofi­nan­so­wa­nie do karty Multisport
 • Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole
 • Uczest­nic­two w szkoleniach
 • Kursy języ­kowe
 • Sys­tem premiowy