Zastępca Głównego Księgowego Ref. No: 7371

Naszym Klientem jest lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego.

Region: Kraków, małopolskie


Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku Z-ca Głównej Księgowej lub Lidera Zespołu
 • Wiedza z zakresu księgowości w tym konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Znajomość przepisów MSR
 • Znajomość programów do obsługi księgowej
 • Chęć rozwoju osobistego połączona z rozwojem firmy


Obowiązki:

 • Współpraca z Główną Księgową / Głównym Księgowym
 • Nadzorowanie działalności księgowej firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
 • Współzarządzanie zespołem księgowym
 • Przygotowanie i zarządzanie planem kont
 • Doskonalenie procesów księgowych
 • Sporządzanie bilansów, sprawozdań i raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych)
 • Kontrolowanie rozliczeń podatkowych
 • Odpowiedzialność za zgodność działań finansowych przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi


Oferujemy:

 • Pracę w szybko rozwijającej się organizacji o międzynarodowym zasięgu
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w zaawansowanych projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjne świadczenia pozapłacowe