Sorry, this job offer is no longer available !

Specjalista ds. BHP Ref. No: 7843

Dla naszego klienta z branży automotive poszukujemy pracownika do oddziału w Jelczu-Laskowice. 

 

Region: Jelcz-Laskowice, dolnośląskie


Wymagania na stanowisko:

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu BHP, mile widziane dodatkowe uprawnienia
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. BHP w firmie produkcyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa w działaniu
 • Elastyczność i otwartość na nowe rozwiązania
 • Biegła znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP i ppoż. oraz umiejętność stosowania ich w praktyce


Obowiązki:

 • Realizacja zadań służby BHP zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Nadzór nad spełnieniem wymogów w zakresie bhp i ppoż. oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym obszarze
 • Uczestniczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie BHP zgodnych z programem szkoleń, kierowanie na badania okresowe
 • Udział w tworzeniu oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcji, regulaminów wewnątrzzakładowych
 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych oraz inicjowanie akcji naprawczych
 • Uczestnictwo w audytach bezpieczeństwa, kontrolach zewnętrznych z PIP, PIS oraz PSP
 • Nadzór nad odzieżą ochronną, środkami ochrony indywidualnej
 • Nadzorowanie prac Agencji Ochrony Budynku
 • Ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy oraz inicjowanie działań podnoszących zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy


Oferta:

 • Udział w profesjonalnych treningach zawodowych
 • Szeroki pakiet benefitów (ubezpieczenie zdrowotne, karta sportowa, prywatna opieka medyczna)
 • Bonusy finansowe oraz trzynaste wynagrodzenie
 • Przyjazne miejsce pracy w międzynarodowym środowisku