Sorry, this job offer is no longer available !

HR Business Partner Ref. No: 7019

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej, w związku z intensywnym rozwojem poszukujemy Kandydatów na powyższe stanowisko.


requirements

 • Wykształcenie wyższe, pożądane z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Psychologii, Socjologii, Zarządzania Biznesem lub Ekonomii
 • Minimum 3 lata doświadczenia na pokrewnym stanowisku, w firmie produkcyjnej, mile widziane o zasięgu globalnym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Wrażliwość społeczna i inteligencja emocjonalna
 • Proaktywność
 • Samodzielność w działaniu
 • Umiejętność budowania trwałych relacji
 • Nastawienie na realizację celów
 • Umiejętność planowania i określenia priorytetów oraz organizacji pracy
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność oddziaływania na innych, wywierania wpływu i argumentowania
 • Zdolność innowacyjnego i kreatywnego myślenia
 • Zdolność analitycznego myślenia


responsibilities

 • Budowanie kultury organizacyjnej promującej współdziałanie partnerów biznesowych i HR   
 • Budowanie i rozwijanie relacji z partnerami biznesowymi
 • Prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 • Badanie potrzeb biznesowych i rekomendowanie odpowiednich rozwiązań HR
 • Realizacja strategii personalnej firmy na szczeblu wyznaczonego obszaru biznesowego
 • Koordynowanie ocen okresowych pracowników
 • Organizowanie procesu związanego z zatrudnieniem nowych pracowników
 • Wsparcie we wdrażaniu działań rozwojowych oraz planów sukcesji; zarządzanie talentami
 • Wspieranie managerów w budowaniu zaangażowania pracowników z wykorzystaniem istniejących systemów motywacyjnych
 • Wspieranie wyznaczonego obszaru biznesowego w zakresie zarządzania zmianą
 • Wspieranie managerów w zakresie komunikacji wewnętrznej
 • Wspieranie managerów w procesie wyznaczania celów dla pracowników
 • Przeprowadzanie analizy wskaźników HR, wykonywanie raportów i prezentowanie wniosków oraz rekomendowanie działań naprawczych i rozwojowych
 • Kontrola efektywności działań HR oraz rekomendowanie nowych rozwiązań usprawniających pracę w tym zakresie
 • Dbałość o przestrzeganie wewnętrznych zasad i procedur w zakresie realizacji polityki HR w wyznaczonym obszarze
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów personalnych i wdrażania dobrych praktyk z zakresu ZZL
 • Budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku działu HR w organizacji


offer

 • Pracę w stabilnej firmie, w międzynarodowym środowisku
 • Pakiet dodatkowych świadczeń
 • Możliwość rozwoju osobistego i szkoleń branżowych
 • Możliwość udziału w transformacji funkcji HR w Polsce