Sorry, this job offer is no longer available !

Dyrektor Finansowy Ref. No: 7996

Dla  naszego klienta, firmy produkcyjnej z branży FMCG, w związku z intensywnym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: Dyrektor Finansowy.

Region: Trójmiasto, pomorskie


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • Kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów: CIMA, ACCA lub Biegły Rewident itp.
 • Doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku
 • Szeroka praktyka w tworzeniu i realizacji strategii finansowej
 • Silna orientacja na osiąganie celów biznesowych
 • Umiejętność budowania relacji i współpracy na szczeblu zarządczym
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego i strategicznego myślenia
 • Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, interpersonalne i negocjacyjne
 • Umiejętność strategicznego myślenia i działania pod presją czasu


Obowiązki:

 • Zarządzanie całym zespołem księgowo/finansowym Spółki oraz IT w tym reorganizacja działu
 • Rozwinięcie systemu kontrolingu w Spółce zgodnie z oczekiwaniami Zarządu oraz Dyrektorów pionu Sprzedaży i Produkcji
 • Wsparcie i objęcie nadzorem strategicznych kontraktów zakupowych oraz sprzedażowych
 • Przygotowanie i wdrożenie pełnego systemu budżetowania w Spółce
 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy
 • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz raportów Spółki
 • Optymalizacja polityki podatkowej
 • Optymalizacja  struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego
 • Odpowiedzialność za płynność finansową oraz za zabezpieczenie ryzyka finansowego, w tym kursów walut
 • Bieżąca współpraca z Bankami i innymi instytucjami finansowymi celem optymalizacji źródeł finansowania Spółki


Oferujemy:

 • Pracę w szybko rozwijającej się, stabilnej organizacji 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjne świadczenia pozapłacowe